Афазія

Складні розлади, що відбуваються в мовних зонах центрів кори головного мозку або в провідних шляхах, частково або повністю знижують сприйняття і розуміння вимови звуків і їх сенсу викликають порушення мовного процесу. Такий стан називається афазія. Що це таке, кажучи більш звичною мовою? Це обмеження дії нервового імпульсу, що відповідає за вираження думки, це часткова або повна втрата здатності говорити або сприймати мову інших людей.

 

Причини афазії

Як правило, головними причинами первинного прояви дисфункції мови стають внутрішні захворювання або механічні травми. Зниження звукової реакції організму може мати поступовий початок, що характеризується повільним появою перших ознак розладу, або швидкий перебіг.

Причинами поступового початку називають:

 • інфекційні запалення (абсцес, лейкоенцефаліт);
 • запальні захворювання (енцефаліт);
 • пухлини мозку;
 • тривалі клінічні стани, що викликають придбані судинні зміни, в результаті яких починає з’являтися утруднення сприйняття інформації.

Швидкий перебіг даного захворювання починається в результаті появи:

 • крововиливів у мозок;
 • судинних захворювань головного мозку;
 • тромбозу судин мозку;
 • поразок великих судин;
 • інфарктів;
 • черепно-мозкових травм;
 • деяких психічних захворюваннях.

Говорячи про афазії, фахівці називають ряд факторів, що сприяють розвитку захворювання. До них відносяться:

 • генетичну схильність;
 • похилий вік;
 • атеросклеротичні зміни в судинах;
 • хвороби серця (ревматоїдні пороки серця, ішемічні атаки)

Класифікація афазій

У клінічній практиці класифікація афазій заснована на зміни, що відбуваються порушень, обмежень або розладів мовної діяльності, які матимуть різну ступінь (тотальну або часткову).

Хвороба може протікати в легкої, важкої і ускладненій формі. Вид порушення і характер ураження провідності імпульсів залежить від проявляння афазічних реакцій. Перебіг патологічного процесу визначається розвитком основного захворювання, при якому спостерігається:

Ураження нижніх відділів зони специфічних аналізаторів, в області центральної борозни з постцентрального боку, що викликає зміни постійної передачі потоку імпульсів сприйняття. У даному випадку розвивається моторна афазія, яка поділяється на 2 види — аферентну (задіюється ніжньотім’яний відділ) і еферентну (порушення зачіпають зони Брока, локалізується в задньолобних відділах кори). У випадку з приєднанням змін артикуляційної форми дій і рухів — говорять про сенсорно-моторної афазії.

Поразка задніх лобових відділів головного мозку — динамічна афазія.

Цікаве по темі:  Браділалія

Патологічні вплив на зону слухового аналізатора в місці розташування розділеного поглиблення — акустико-мнестична афазія, з порушенням зорових уявлень — оптико-мнестична афазія.

Поразка верхньої ділянки кори скроневої області, що відповідає за сприйняття (задньої мовної зони) — сенсорна афазія.

Поразка передніх тім’яних ділянок і задньої скроневої зони верхнього шару головного мозку — амнестична афазія, з порушенням розуміння — семантична афазія.

Особливості перебігу

Кожній формі захворювання притаманні свої особливості перебігу. Афазія може мати різну вираженість прояву клінічних ознак, які в свою чергу з’являються або в результаті структурно-функціональних порушень у системі мозку, або як залишкові явища основного патологічного стану хворого.

Розвиток патологічного процесу гальмування або припинення мовлення і тяжкість захворювання залежить від:

 • місця ураження;
 • причини захворювання;
 • величини самого вогнища поразок;
 • компенсаторних сил організму;
 • віку та стану здоров’я пацієнта до хвороби.

Симптоматичні прояви афазій

Кожен вид афазії характеризується своїми специфічними симптомами хвороби, але при цьому всі вони супроводжуються порушенням мови. Давайте поговоримо про кожну форму захворювання окремо.

Симптоми сенсорної афазії

Основними ознаками захворювання стає порушення фонематичного слуху при збереженні слуху звичайного. Хворий починає сприймати мову іншої людини, як якийсь потік звуків, Іноді йому різні слова чуються абсолютно однаково. Іноді однакові слова — зовсім по-іншому.

Симптоми оптико-мнестичної афазії

Хвороби притаманне неможливість описати чи назвати певні предмети, зорові образи, порушення або гальмування зв’язку зорового образу, слуху і мови. Первинними ушкодженнями зорового сприйняття виступають неможливість читання, написання слів, малювання простих предметів. Згодом викликається порушення зорової пам’яті. Даний стан з’являється при оптико-мнестичної афазії.

Симптоми акустико-мнестичної афазії

При акустико мнестичній афазії зберігається здатність розрізняти звуки, пацієнт може і писати і читати, але відзначається неможливість запам’ятати і відтворити ту інформацію, яка подавалася вголос. Відбувається зниження обсягу запам’ятовування, спостерігаються труднощі при повторі фраз з трьох-чотирьох слів, нерозуміння швидкої мови, бесіди кількох співрозмовників, довгих речень.

Симптоми динамічної форми афазії

Нездатність побудови активного висловлювання, з порушенням комунікативної функції з’являється при динамічній афазії. Як правило, такі труднощі досить незначні, хворий дає односкладові відповіді, іноді може замовкати, а іноді його мова спонтанна, несе в собі порушення граматичної структури

Цікаве по темі:  Алалія

Ознаки амнестичного різновиду хвороби

При амнестичній афазії у хворих відзначається заміна слів, пов’язано це зі зниженням пам’яті. Хворі не можуть пригадати назви предметів, замінюючи їх описом зовнішнього вигляду або функцій. У деяких випадках пам’ять повертається, варто пацієнтові почути перші літери необхідного слова, проте таке спогад дуже короткочасно, і через кілька хвилин хворий знову не пам’ятає, як називається предмет, який лежить перед ним. Важкі розлади характеризуються неможливістю точно сприймати мову іншої людини.

Симптоми семантичної афазії

Семантична афазія призводить до повного нерозуміння сенсу окремих фраз, які складаються зі слів, пов’язаних прийменниками або союзами. У теж час, вони прекрасно розуміють значення окремих слів, можуть, наприклад, показати олівець або зошит. Але губляться при проханні вказати олівцем на зошит або ж зошитом — на олівець. У деяких випадках хвороба обтяжується Амнестичними ознаками, що призводить до утруднення розпізнавання предметів, і розуміння значень складних лексичних конструкцій.

Ознаки сенсорної форми хвороби

При сенсорній афазії хворий може говорити, але практично не розуміє фрази і слова, вимовлені іншими людьми. З посилюванням хвороби втрачається контроль над власною промовою, з’являється пропуск букв, складів або їх заміна на інші. Мова стає незв’язної і малоінформативною.

Симптоми моторної афазії

Ускладнення вимови слів — характерна ознака моторної афазії. При цьому зберігається як розуміння мови, так і можливість вимова окремо взятих звуків. У важких випадках перебігу даної форми афазії вимова слів стає неможливим.

Коли у пацієнта відзначається збереження вимови звуків (монотонно, без інтонації), але приєднується неможливість переключитися на інші звуки, з періодичним припиненням вимови звуків, який поєднується з руховими порушеннями (механічні рухи), з’являється стан еферентної моторної афазії. Мова таких хворих розірвана, спостерігаються зупинки на окремих фрагментах висловлювання. У більш запущених випадках можуть з’явитися труднощі у вимові слів, читанні і листі,

Найбільш важкі ускладнення несе еферентнае моторна афазія, що приводить до артікуляторним порушень. При цьому пацієнти не можуть повторити за лікарем або логопедом певні рухи язиком, піднебінням, губами, хоча ці рухи цілком можуть з’являтися самі по собі, зовсім мимоволі.

Цікаве по темі:  Дизартрія

Діагностика

Проведення тестового обстеження мовних функцій пацієнта засноване на визначенні тривалості ураження. Об’єктивний огляд встановлює реальний неврологічний статус пацієнта.

Для підтвердження діагнозу проводиться магнітно-резонансна або комп’ютерна томографія, вони допоможуть визначити локалізацію ділянки ураження і можливу причину появи симптомів афазії.

В залежності від локалізації ділянки ураження призначається наступний етап проведення діагностики, який з’ясовує вид речових змін і тип розладів імпульсних аналізаторів мозку. До таких видів дослідження відносяться: ангіографія, судинна ультразвукова діагностика.

Лікування афазії

Залежно від типу порушення проведення імпульсу до аналізатора мови виконується вибір специфічного лікування.

Можливо пряме усунення причини, що викликає поява ознак неврологічних розладів (при абсцесах, пухлинах, аневризмі проводиться оперативне вирішення проблеми). При інсультах потрібне проведення екстреної терапії (напрямок визначається типом інсульту: емболічний або тромботичний).

Запальний процес лікується протибактеріальними препаратами. Гормональна терапія проводиться у випадках присутності тривалих запальних процесів, зміни стану судин, що не піддаються лікуванню іншими консервативними методами.

Відновлення мовної функції проводиться тривалий період часу і має на увазі як терапевтичне лікування, так і допомога логопеда. Воно може тривати протягом одного-двох років. Початок першого етапу спрямованого процесу підготовки проводиться з диференціацією звукових одиниць. Основні напрями навчання і корекції спрямовані на посилення слухомовної і зорової пам’яті.

Важливо: чим раніше буде розпочато корекційна робота після травми або інсульту — тим більших результатів можна домогтися

Прогноз

Локалізація, обсяг пошкодженої ділянки мозку в області його поразки визначають ступінь розладів функції мови. Динаміка течії і сам прогноз захворювання залежить від загального стану здоров’я і віку пацієнта.

У більшості випадків лікарям і логопедам вдається домогтися відновлення ряду мовних розладів. Як правило, в більш вигідному положенні виявляються молоді люди. Однак деякі форми захворювання, що виникли у дітей дошкільного віку, можуть призвести до вельми серйозних наслідків, аж до повної втрати мови.

Корекція, яка проводиться протягом тривалого періоду, має більше шансів на поступовий і повний вихід з афазії.

ActionTeaser.ru - ����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¸����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������·����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������µ����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������°����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½ ����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������µ����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������º����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������»����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������°����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¼����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������°